Svářecí, zámečnické, montážní práce

Svářecí, zámečnické, montážní práce

 

Obchodní podmínky

Forma: Nabízené práce provádíme smluvně na základě smlouvy o dílo, smlouvy o provádění prací, příp. na základě jiné smlouvy nebo objednávky dle dohody.


Cena nabízených prací: je smluvní, stanovena na základě konkrétní práce, její náročností a místních podmínkách. ( zpravidla min. 180,-Kč/odpr.hod. )


Místo / region provádění prací: Praha a okolí cca do 100km


Záruční doba: 24 měsíců na provedené práce , příp. smluvní na jednotlivé dodávky


Ostatní podmínky: smluvní po vzájemné dohodě